INTERNET

firmy

Modelová sitace: Máme MikroTik router a chceme nastavit OpenVPN server pro lokální LAN síť 192.168.1.0 včetně nastavení klientské konfigurace OVPN.

Vygenerujeme serverový certifikát (mimo router)

 

Windows varianta


C:\Program Files (x86)\OpenVPN\easy-rsa\certifikaty-gen.bat
Soubor obsahuje: call cmd
vars
build-key-server xyz

Linux varianta


OpenVPN: Vytvoření certifikační autority, klientského certifikátuRouter MikroTik


Nahrát do files certifkáty
- xyz.crt + xyz.key + ca.crt

System - Certificates - Import
- import všech certů

IP New IP pool
- name ovpn_pool
- address 172.16.1.1

PPP


Interface - OPVN Server
- enabled
- default-encryption
- certificate xyz.crt_0
- require client certificate
- auth sha1
- cipher aes256

Profiles -default encryption
- local address 172.16.1.1
- remote address ovpn_pool

Secrets - Add
- name user2
- password pass2
- service ovpn
- profile default-encryption

Vytvoříme klientský config OVPN

 


dev tun
proto tcp-client
remote my_wan_ip 1194
ca ca.crt
cert xyz-user2.crt
key xyz-user2.key
tls-client
port 1194
ping 15
ping-restart 45
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
mute-replay-warnings
verb 3
cipher AES-256-CBC
auth SHA1
pull
auth-user-pass pass.txt
dhcp-option DNS 8.8.8.8
route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1Soubor s heslem - pass.txt

 


user2
paasVygenerujeme klientský certifikát (mimo router)


C:\Program Files (x86)\OpenVPN\easy-rsa\certifikaty-gen.bat
vars
build-key xyz-user2